Home커뮤니티취업&공모전
작성일 : 16.06.08
제5기 내고장-내일터 프로그램 환경공학부 학생 모집
 작성자 : 관리자
조회 : 314
   내고장 내일터 프로그램 기업현황 (6.8일 기준).hwp(12.0K) [34] 
환경공학부 학생들을 원하는 기업들입니다. 관심 있는 학생들은 여름방학 때 현장실습 신청 바랍니다.


구분      실습 기관                  소재지              희망인원    희망전공    숙박    중식    통근버스  잔여인원

  9      한솔 오크밸리            강원도 원주시          2              환경      X        O          O            2
 
 10      국순당 횡성공장          강원도 원주시          1              환경      X        O          O            1

 20      삼양식품 원주공장        강원도 횡성군          1              환경      X        O          O            1

 21      KCC 문막공장            강원도 원주시          2              환경      X        O          O            2


관심 있는 학생은 정태영교수님께 연락하시기 바랍니다.
메일 주소 : jtaey67@yonsei.ac.kr
전화 번호 : 033-760-2449 / 5001